O NAS

Fundacja TKwadrat powstała w październiku 2014 r. z inicjatywy pracowników i miłośników Teatru Kwadrat.

Celem działania Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez działania w zakresie sztuki, kultury, nauk społecznych i humanistycznych, propagowanie i promocja kultury i sztuki w kraju i poza jego granicami oraz działania na rzecz Teatru Kwadrat im. E. Dziewońskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację imprez kulturalnych, koncertów, wystaw i przeglądów artystycznych.

 

Statut fundacji TKwadrat – pobierz PDF

Fundacja TKwadrat,
00-004 Warszawa, ul. Marszałkowska 138 lok.61,
NIP 5252599051, REGON 147489955,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000528289